Bij ieder werkstuk leveren wij op de factuur een overzicht van de gebruikte materialen, de samenstelling hiervan, lotnummers en de naam van de leverancier.