Overig

Wat is een lotnummer?

Bij het afleveren van uw werkstuk ontvangt u een overzicht van de daadwerkelijke gebruikte materialen. Hierbij wordt ook een Lotnummer genoemd, dit is een administratieve code. In combinatie met het ordernummer zorgt dit ervoor dat het artikel gemakkelijk herkenbaar blijft. Herkenbaarheid is noodzakelijk omdat de wetgever bij medische hulpmiddelen eist dat ieder product traceerbaar is.